En son Yenilikler:Bilgisayar oyunları bölümündeki bazı oyunlar yogun ilgi nedeniye artık kendilerine ait açtıgımız bölümlere taşınmıştır.Yeni açılan başlıklar... Assassins Creed ve Counter strike...
Bilgilendirme: Sitemizinde Admin olarak görev yapan deepanti arkadaşımız uzun süreli görevi hilalden dolayı görevinden alınmıştır.Modaratör olarak görev yapan ADMIN arkadaşımız süpermod olarak görevlendirilmiştir.

  Eski çağdan Yeni çağa Türkler

  Paylaş
  avatar
  ADMIN  Cinsiyet : Erkek
  Mesaj Sayısı : 385
  Yaş : 27
  Kayıt tarihi : 13/11/08

  Eski çağdan Yeni çağa Türkler

  Mesaj  ADMIN Bir Perş. Şub. 12, 2009 2:03 pm

  Türk tarihi

  Türklerin Tarihi, günümüzdeki Türk Halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce bir Türk dili konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihi. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri yerine Ön Türk tabiri ile anılır. Türkçe konuşan toplulukların tarihi demek daha doğru olabilir.

  Türklerin siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmaları Hun (Hiung-nu'lar veya Şiongnu'lar) hükümdarlığı ile olmuştur.[1][2]. Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilik'ten sonra benimsedikleri yabancı dinlerinde çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks- ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam).


  Selçuk Bey'e ait olduğu düşünülen ve İran'da bulunan bir heykelin kafası. New York Sanat müzesinde sergilenmektedir

  Eski Çağ/Ön Türkler

  Türklerin genetik olarak ataları, Batılı tarihçiler tarafından M.Ö. 2500 ile M.Ö. 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve M.Ö. 1700 ile M.Ö. 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam eden dolikosefal mongolitlerle ortak yönleri bulunmayan Brakifesal ırka dayandırılır. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, M.Ö. 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir

  M.Ö. 3`ncü yüzyıl

  M.Ö.312: Çin/Hiung nu arasında Kuzey Şansi Savaşı
  M.Ö.240: Bozkır halklarına karşı Çin'in duvar inşası: Çin Seddi
  M.Ö.209: Hiung nu lideri Teoman'ın ölümü
  M.Ö.209: Mete'nin Hiung-nu'ların (Hunların) lideri olması
  M.Ö.201: Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi


  M.Ö. 2`nci yüzyıl

  M.Ö.187: Çin'in Hiung nu üzerine Pa-i-Teng seferi
  M.Ö.177-M.Ö.165: Yue-çilerin Hiung nu'lar tarafından Kansu'dan Baktriane'ye sürülmeleri ve oradaki Helen krallığını ortadan kaldırmaları
  M.Ö.177-M.Ö.165: Hiung nu'ların Çin'e akınları
  M.Ö.138-M.Ö.126: Baktria'da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri


  M.Ö. 1`nci yüzyıl

  M.Ö.49-M.Ö.36: Çiçi'nin Talas'a göçü (Batı Hiung-nu)
  1`nci yüzyıl
  48: Hiung nu'ların ikiye bölünmeleri (Kuzey Hiung-nu ve Güney Hiung-nu)
  93: Hiung nu'ların Sien Pi'ler tarafından mağlup edilmeleri


  2`nci yüzyıl
  Aşağı İtil'de (Hazar denizi'nin kuzeyi) Hun varlığı


  3`ncü yüzyıl
  Şan-şi'nin kuzeyinde Tabgaçlar


  4`ncü yüzyıl
  304-351: Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallıkları (Han Zhao, Hou Zhao)
  388-392: Çin'in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)
  374-375: Avrupa Hunlarının Don nehrini geçişi
  386-409: Tabgaçlar Kuzey Çin'de (Kuzey Vey)


  5`nci yüzyıl
  402: Rouran'ın kuruluşu (Yüan Yüan/Avarlar?)
  407-431: Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)
  422: Lo-yang'ın Tabgaçlar tarafından alınışı
  427: Romalılar ve Hunların ittifakı
  434: Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması
  440: Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması
  451: Attila Galya'da (bugün Fransa)
  452: Attila'nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi
  480: Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar
  480: Mazdek İsyanları'nda Sasaniler'e Ak Hunların yardım etmesi


  Meta Bilgi: TÜRK TARİHİ,Türkler,tarihte türkler,eski çagdan yeni çaga türkler,Efsane,Forum hareketforum,efsane hareketforum,


  En son || SuVaRi || tarafından Perş. Şub. 12, 2009 5:19 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi (Sebep : Konu yönetim tarafından sabitlenmiştir)
  avatar
  ADMIN  Cinsiyet : Erkek
  Mesaj Sayısı : 385
  Yaş : 27
  Kayıt tarihi : 13/11/08

  Orta Çağ-Türkler

  Mesaj  ADMIN Bir Perş. Şub. 12, 2009 5:03 pm

  Orta Çağ-Türkler

  6`ncı yüzyıl

  531-578: Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
  534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
  552: Tu-kiu'lerin (Türküt'ler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu.
  565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
  582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi  7`nci yüzyıl
  619: Avarların İstanbul'u I. kuşatması.
  626: Avarların İstanbul'u II. kuşatması.
  626-627: Doğu Roma İmparatoru Herakleios'un Hazarlar'dan yardım istemesi
  639: Göktürk prensi Kürşad'ın ihtilal denemesi.
  642: Güneydoğu Avrupa'da (Karadeniz'in kuzeyi'nde) Büyük Bulgarya Hanlığı'nın bölünmesi
  673-674: Arapların Maveraünnehir'e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara'yı kuşatması.
  674: Paralı Türk askerlerinin İslam topraklarında varlığı
  680: Ön Bulgarlar Balkan'da
  681-744: İkinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu


  8`nci yüzyıl
  720-735: Orhun Anıtlarının dikilmesi
  744-840: Uygur Kağanlığı'nın kuruluşu
  751: Çinlerin Orta Asya'ya girişi, Talas Savaşı
  755: Paralı Türk askerlerin Ngan Lu-Şan'ın Çin'deki isyanı
  762-770: Uygurların Mani dini'ni benimsemeleri
  780: İtil Bulgar Hanlığı'nın kuruluşu


  9`ncu yüzyıl

  Hazar Hanlığı gücünün zirvesindeyken811: Bulgar kralı Han Krum'un Bizans kralı I.Nikephoros'u öldürmesi
  833-882: Samerra'da paralı Türk askerlerinin varlığı
  840-924: Kırgızların Uygurlara saldırması. Uygurların güneybatıya kaçıp Sincan ve Kansu'ya yerleşmeleri. Moğolistan'da Kırgız egemenliği.
  851-863: Aziz Kyrillos'un Hazarlara gelişi
  864-865: Bulgar kralı I. Boris'in hıristiyanlığı kabul etmesi. Ön Bulgarların islavlaşması.
  868-884: Kahire'de Tolunoğulları
  880: Raşid el-Türki'nin Yukarı Mısır seferi
  883: Çin'deki Şa-t'o Türkleri


  10`ncu yüzyıl
  Güneydoğu Avrupa'da Peçenek egemenliği
  905: Mısır valisi İhşid
  921: İbn Fadlan'ın henüz müslümanlaşmış İdil bulgarlarını elçi olarak ziyareti
  923-946: Çin'in kuzeyinde Şa-t'o egemenliği (Hou Tang, Hou Jin)
  924: Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması.
  934: Satuk Buğra Han ilk müslüman Türk Hakanı olarak tarihe geçer,
  944-1090: Peçeneklerin ardı kesilmeyen Bizans saldırıları
  965: Hazar başkenti'nin Sviatoslav tarafından alınışı
  985: Siri Derya'da Selçuklular
  995: Harezmşahlar'ın tek bir çatı altında birleşmeleri
  999: Karahanlılar'ın (Uygurlar + Karluklar) Buhara'yı alışı. Karahanlıların müslümanlaşması.


  11`nci yüzyıl
  1016: Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması.
  1026-1090: Bizansa karşı Peçenek saldırıları.
  1040: Selçukluların Gaznelileri yenmesi
  1059: İsfahan'ın Selçuklular tarafından alınışı
  1071: Malazgirt savaşı: Selçukluların Bizanslıları yenmesi.
  1071-1076: Türklerin Antakya, Şam ve Kudüs'e gelişi
  1081: Anadolu Selçuklu Devleti'nin (ya da Rum Selçuk Devleti) kuruluşu
  1090-1091: Peçeneklerin ve Çaka Beyin İstanbulu kuşatması.
  1091: Kıpçakların Bizanslıların yardımına koşup Peçenekleri bozguna uğratışı.
  1096: Haçlıların Anadoluya girişi
  1099: Kudüs'ün haçlılar tarafından alınışı


  12`nci yüzyıl
  1122: Tüm Peçenek halkının Kıpçaklar tarafından katledilmesi
  1130-1135: Moğol Hitayların Tunguz Curcenler (Jin) tarafından batıya doğru kaçırılmaları, ve Hitayların Orta Asya'da Kara Hıtay'ı kurmaları.
  1150: Gaznelilerin Gurlular tarafından ortadan kaldırılmaları.
  1157: Büyük Selçukluların sonu
  1176: Miryakefalon Savaşı: Bizanslıların Selçuklular tarafından bozguna uğratılmaları.
  1187: Gazneliler İmparatorluğunun sonu


  13`ncü yüzyıl
  Moğol İmparatorluğu'nun yayılmasından önce son durum
  13'ncü yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun yayılması1200-1220: Harezm İmparatorluğunun altın çağı.
  1206: Cengiz Han'in Büyük Han ilan edilişi
  1206-1209: Delhi Sultanlığının kuruluşu
  1211: Karahıtay Kağanlığının Moğollar tarafından ortadan kaldırılması
  1223: Doğu Avrupa'ya Moğol akınları
  1230-1231: Otrar Faciası: Moğollar gönderdikleri elçileri kılıçtan geçiren Harezmlere katliam yapıp İranı ele geçiriyorlar.
  1230: Yassı Çemen Savaşı: Harezmşahlar / Anadolu Selçuklu - Eyyubi ittifakı arasında savaş.
  1241-1242: Moğolların Polonya, Macaristan, Avusturya ve Adriyatik'e gelişi
  1243: Kösedağ Savaşı: Anadolu Selçukları ve Moğol İmparatorluğu arasında savaş.
  1250: Memlûk Devleti Kahire'de iktidarı ele geçiriyor
  1255-1260: Moğollar Viyana, Yun-nan, Tonkin, Suriye ve Rusya'da
  1290-1320: Delhi Halaci Hanedanlığı
  1299: Osmanlı İmparatorluğunun doğuşu


  14`ncü yüzyıl
  Moğol İmparatorluğunun bölünmesinden sonra Altın Ordu devleti türkleşiyor. Çağatay Hanlığı 1350 yılından itibaren tamamen türkleşmiş oluyor.1320-1424: Delhi'de Tuğluk Hanedanlığı
  1346: Osmanlıların Avrupaya geçişi
  1361: Edirne'nin Osmanlılar tarafından alınışı
  1370: Timur'un iktidarı ele alması
  1382: Toktamış'ın Altın Ordu'nun başına geçmesi ve Moskovayı ateşe vermesi
  1389: Kosova: Osmanlıların Balkanlar'da egemenlik sağlaması
  1389-1403: I. Bayazit hükümdarlığı
  1398: Timur'un Hindistan seferi


  15`nci yüzyıl

  1402: Ankara Savaşı: Timur ile Beyazıd arasında
  1405: Timur'un ölümü
  1405-1447: Şahruh'un Herat'a gelişi
  1406: Akkoyunlular ile Karakoyunluların tekrar tarih sahnesine çıkışı
  1412-1460: Ebu'l Hayr'ın Özbek gücünü kuruşu.
  1414-1517: İranileşmiş Türk Hanedanlığı Delhi Seyyidleri.
  1430: Kırım Hanlığı'nın kuruluşu
  1445: Kazan Hanlığı'nın kuruluşu
  1447-1449: Uluğ Bey
  1453: Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alışı
  1453-1504: Akkoyunlu devleti'nin altın çağı.
  1462-1505: Astrahan Hanlığı'nın kuruluşu
  1473: Hüseyin Baykara: Timur Rönesansı

  Mad<x:
  avatar
  ADMIN  Cinsiyet : Erkek
  Mesaj Sayısı : 385
  Yaş : 27
  Kayıt tarihi : 13/11/08

  Yeni Çağ

  Mesaj  ADMIN Bir Perş. Şub. 12, 2009 5:08 pm

  Yeni Çağ

  16`ncı yüzyıl
  1500: Muhammed Şeybani ve Maveraünnehir'de Özbekler
  1502: Altın Ordu Devleti'nin sonu
  1502: İsmail'in İran'da Safevi Hanedanlığını kurması
  1510: Muhammed Şeybani'nin İsmail tarafından mağlup edilmesi
  1512-1520: I. Selim
  1516: Osmanlıların Cezayir'e ayak basması
  1516-1517: Suriye ve Mısır'ın Osmanlılar tarafından fethi
  1520-1566: "Muhteşem Süleyman" (Kanuni) dönemi
  1525: Babür Şah Hindistan'da
  1534: Osmanlıların Tunus'a girişi
  1551: Osmanlıların Trablusgarp'a gelişi
  1552: Kazan'ın Ruslar tarafından alınışı
  1555: Astrahan'ın Ruslar tarafından alınışı
  1557: Nogay Hanlığı'nın Ruslar tarafından ilhakı
  1556-1605: Ekber Hindistan İmparatoru
  1571: İnebahtı Savaşı: Osmanlılar ile birleşmiş hıristiyan Orduları arasında dünya tarihinin en büyük deniz savaşı.
  1571: Kırım Hanı'nın Moskovayı yakması.
  1572: Kasım Hanlığı'nın Ruslar tarafından yıkılması
  1584: Sibiryalıların Kozakları mağlup etmesi
  1595: Rusların Baraba Türklerini katledip yok etmesi


  17`nci yüzyıl

  Osmanlı İmparatorluğunun 1299 ile 1683 yılları arasındaki büyümesi1600: Sibir Hanlığının mağlup edilmesi.
  1606: Osmanlı İmparatorluğunun zirveye ulaşmasını simgeleyen Zirvatorok barışı.
  1615-1650: Kırgızların Ruslara karşı mücadelesi.
  1628-1658: Hindistan imparatoru Şah Cihan.
  1630: Rusların Yakut topraklarına girişi
  1658-1707: Hindistan imparatoru Evrengzeb.
  1683: Viyana'nın Osmanlılar tarafından kuşatılması.
  1699: Karlofça Antlaşması. Osmanlıların gerilemeye başlaması


  18`nci yüzyıl
  1705: Tunus'un bağımsızlığını kazanması
  1713: Kazaklar üzerinde Rus himayesi
  1717-1730: Osmanlıların Lâle Devri
  1736-1747: Nadir Şah akını
  1742-1775: Rusya'da Pugaçev savaşı (Tatar ayaklanması)
  1757: Sincan'ın (Doğu Türkistan) Çin tarafından ilhakı.
  1782: Yakut ülkesinin Ruslar tarafından ilhakı.
  1783: Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakı.
  1794: İran'da Kacar hanedanlığının bir Türk tarafından kuruluşu.
  1798-1799: Napoleon Bonaparte'ın Mısır seferi. Türk-Fransız mücadelesi.


  19`ncu yüzyıl
  1822-1844: Kazak hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.
  1828: Azerbaycan Hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.
  1830: Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması.
  1830: Fransızların Cezayir'e gelişi
  1832: Mısır valisi Mehmet Ali'nin Anadolu'ya gelişi
  1839: Tanzimat dönemi
  1858: Babür İmparatorluğunun sonu.
  1863: Kazak topraklarında Türkistan Rus Generalliği'nin kurulması.
  1866: Buhara'nın Rus vasalı olması
  1873: Hive'nin Ruslar tarafından ilhakı
  1876: Hokand Hanlığı'ın Ruslar tarafından ilhakı
  1876: İlk Türk anayasası
  1878: Ayastefanos Antlaşması: Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlıklarını kazanması.
  1882: Mısır'ın İngiltere tarafından işgali


  20`nci yüzyıl

  Anadolu Türkleri 60 yıl kadar bir zaman için tek uzun ömürlü, bağımsız bir devlete sahip Türk topluluğu olarak kalmıştır.1905: Cedidcilik hareketlerinin başlaması.
  1910-1920: Kazakların ve Kırgızların Alaş Orda Hükümeti
  1911-1912: Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgali
  1912: Balkan savaşları
  1915-1918: Ermenilerin ve Türklerin karşılıklı katliamları
  1917: Türkistan'ın özerkliğini ilan etmesi
  1918: Mondros Mütarekesi.
  1919-1928: Sovyetlere karşı Basmacı mücadelesi
  1921-1944: Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti
  1922: Türklerin Yunanistana karşı zaferi.
  1923: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi
  1932-1934: Çin'de Uygurların Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti
  1938: Mustafa Kemal ******'ün vefatı.
  1944: Rus ordusunun yardımı ile kısa ömürlü bir Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edilmesi.
  1955: Sincan Uygur Özerk Bölgesi: Sincan'ın (Doğu Türkistan'ın) özerk bölge ilan edilmesi
  1971: Avrupalıların Orta Asya'dan çekilmeye başlaması
  1974: Türkiye'nin Kıbrıs çıkartması
  1983: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesi.
  1988: Azeri-Ermeni ihtilafının başlaması
  1990: Sovyetlerin Bakü baskını
  1991: SSCB'nin dağılması. BDT'nin ortaya çıkması.
  1992: BDT Türk Cumhuriyetlerinin BM'ye kabülü:
  Kazakistan Cumhuriyeti
  Özbekistan Cumhuriyeti
  Azerbaycan Cumhuriyeti
  Türkmenistan Cumhuriyeti
  Kırgızistan Cumhuriyeti
  1992: 30 Ekim 1992'de Ankara'da ilk Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi'nin yapılması.
  1993: Azerbaycan'ın bir kısmının Ermeniler tarafından işgali.
  1993: 1993 yılında, Türk Dili Konuşan Ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi'nin Almatı'da kurulması.  21`nci yüzyılda
  2005: Kırgızistan'da Lale devrimi.
  2008: 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması.


  Meta Bilgi: TÜRK TARİHİ,Türkler,tarihte türkler,eski çagdan yeni çaga türkler,Efsane,Forum hareketforum,efsane hareketforum,
  avatar
  || SuVaRi ||  Cinsiyet : Erkek
  Mesaj Sayısı : 1228
  Nerden : || İstanbuL||
  Kayıt tarihi : 21/08/08

  Geri: Eski çağdan Yeni çağa Türkler

  Mesaj  || SuVaRi || Bir Perş. Şub. 12, 2009 5:18 pm

  Kardeşim bu güzel konu için çok sağol +REP ayrıca konu tarafımdan sabitlenmiştir.

  iyi paylaşımlar.
  saygılarımla.


  _________________
  LÜTFEN KONULARA YORUM YAZIN!

  [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
  avatar
  ADMIN  Cinsiyet : Erkek
  Mesaj Sayısı : 385
  Yaş : 27
  Kayıt tarihi : 13/11/08

  Geri: Eski çağdan Yeni çağa Türkler

  Mesaj  ADMIN Bir Cuma Şub. 13, 2009 4:54 pm

  teşekkürler Abi sagol. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Teşekkürler
  avatar
  ERTUGRUL

  Cinsiyet : Erkek
  Mesaj Sayısı : 63
  Kişisel Mesaj : Biz ki vatan sevmesinin ustasıyız.
  Kayıt tarihi : 04/02/09

  Geri: Eski çağdan Yeni çağa Türkler

  Mesaj  ERTUGRUL Bir C.tesi Ekim 30, 2010 8:33 pm

  Kardeş geniş kapsamlı bir çalışma olmuş emeğine saglık..
  Teşekkürler

   Forum Saati Paz Nis. 22, 2018 7:54 am